ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г.МИНСКА

Арочка, М. Выбраныя творы

 

Арочка, М. Выбраныя творы / Мікола Арочка; уклад, прадм., камент. С. Чыгрына. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 540 с.: [4] л. іл. — («Беларускі кнігазбор»: Серыя 1. Мастацкая літаратура).

ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10,  Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

У кнігу выбраных твораў доктара філалагічных навук, пісьменніка Міколы Арочкі (1930–2013) увайшлі вершы і літаратуразнаўчыя артыкулы, напісаныя ім у розныя гады жыцця, а таксама вядомыя раней драматычныя паэмы «Крэва», «Судны дзень Скарыны» і  паэма «Каранацыя Міндоўга».
 

Хурсан, Т.І. Стараабраднікі Беларусі

 

Хурсан, Т.І. Стараабраднікі Беларусі: мінулае і сучаснасць / Т. І. Хурсан; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 175 с.: іл. – (Свет вачамі этнолага).

ЦБ АБ, ЦБ ЧЗ, Ф1,  Ф2,   Ф3,  Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

У кнізе прадстаўлена этнаканфесійная група стараабраднікаў Беларусі. Разглядаюцца пытанні рассялення і колькаснага вызначэння стараабраднікаў на тэрыторыі Беларусі, асаблівасці іх традыцыйнай сямейнай абраднасці, рэлігійнага жыцця і матэрыяльнай культуры.
 

Ткачоў, Васіль. Мішэнь


Ткачоў, Васіль. Мішэнь: аповесці, апавяданні, п'еса: [для дзяцей старэйшага школьнага ўзросту] /  Васіль Ткачоў. -  Мінск:  Звязда, 2020. - 285, [2] с. 

ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14,  Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19,Ф20 ,Ф21,Ф22

У новую кнігу пісьменніка Васіля Ткачова ўвайшлі аповесці «Скачы ад печы, жэўжык!» і «Вятрак - птушка вольная», у аснову якіх пакладзены суровыя падзеі Вялікай Айчыннай вайны і першых дзён пасля вызвалення беларускай вёскі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гэты няпросты час духоўную падрыхтаванасць да подзвігу праяўляюць і дзеці, якім наканавана было лёсам рана мужнець, станавіцца дарослымі.

У аповесці «Мішэнь», апавяданнях і п'есе «Дзіцячае шампанскае, альбо Пазакласны ўрок» аўтар звяртаецца да сённяшняга дня падлеткаў. Фарміраванне здаровай і сацыяльна адказнай асобы - на гэтым акцэнтуе асноўную ўвагу пісьменнік.
 

Волкаў, Мікалай Аляксандравіч. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст.

 

Волкаў, Мікалай Аляксандравіч. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст. / М. А. Волкаў. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 215 с.

ЦБ ЧЗ,  Ф01,  Ф03,  Ф04,   Ф5, Ф07,  Ф10,  Ф11, Ф12, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф17, Ф19, Ф21

Радзівілы, якія лічацца адным з самых уплывовых магнацкіх родаў у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, мелі значную колькасць замкаў і фартэцый. З іх 16 знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі – самымі вядомымі з’яўляюцца Мір, Нясвіж і Слуцк. У кнізе на аснове аналізу абарончай архітэктуры, узбраення і гарнізонаў даследуецца іх ваенны патэнцыял. Першасная ўвага нададзена раскрыццю прычын будаўніцтва і ўмоў функцыянавання ўмацаваных рэзідэнцый Радзівілаў.
 

Мацук, Андрэй Уладзіміравіч. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 гг.

 

Мацук, Андрэй Уладзіміравіч.  Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 гг. /  Андрэй Мацук. -  Мінск:  Беларуская навука, 2020.- 366 с. [3] л. іл.

ЦБ ЧЗ,  Ф1,  Ф07, Ф11, Ф14

У кнізе разгледжаны пытанні, звязаныя з грамадска-палітычным жыццём Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733–1735 гг. У выданні аналізуюцца палітычная барацьба за абранне каралём у 1733 г. і пазіцыя ў ёй шляхты ВКЛ, адлюстроўваецца роля розных магнацкіх груповак у Княстве, паказваецца пазіцыя павятовых соймікаў ВКЛ у пытанні выбару будучага караля, вызначаюцца інтарэсы замежных дзяржаў і зробленыя імі крокі па рэалізацыі гэтых інтарэсаў, а таксама выяўляюцца кола прыхільнікаў Станіслава Ляшчынскага ў ВКЛ і іх дзейнасць у яго падтрымку.
 

Лысенко, П. Ф.Материальная культура городов Туровской земли (X–XIII вв.)


Лысенко, П. Ф.Материальная культура городов Туровской земли (X–XIII вв.) / П. Ф. Лысенко; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 179, [1] с.: ил.

ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5, Ф6, Ф7, Ф8,  Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

Монография обобщает материалы по экономическому развитию древнейших городов Туровской земли в X–XIII вв., выявленные археологическими исследованиями центральной и южной Беларуси (Туров, Пинск, Берестье, Давид-Городок, Клецк, Слуцк, Рогачёв, Мозырь). Многолетние исследования широкой площадью создали новую убедительную базу для высокой оценки уровня экономического развития южных и центральных районов современной Беларуси, ставшей основой политического, социального и культурного развития Туровской земли.
 

Король, А.Д. Румянец анемона, или вечность в раскрытой ладони

 

Король, А.Д. Румянец анемона, или вечность в раскрытой ладони:  роман /  Андрей Король. -  Минск:  Звязда, 2020. - 269, [1] с.    

ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

В книге описывается эпоха эллинизма. Это время, предвосхитившее появление христианства, период, когда, по выражению Плутарха, смешались народы Востока и Запада.

Особенностью романа является сочетание реалистичного отражения исторических событий с глубоким философским, психологическим и культурологическим анализом представителей той эпохи.
 

Марчук, Г. Первые ландыши Первые ландыши

 


Марчук, Г. Первые ландыши Первые ландыши: [роман, эссе] /  Георгий Марчук. -  Минск:  Четыре четверти, 2020. - 150, [1] с. 

ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

В  произведении «Первые ландыши» известного писателя, лауреата Государственной и Национальной премий Республики Беларусь Георгия Марчука показана жизнь сорокалетнего мужчины, который открыл частную фирму для оказания психологической помощи гражданам в непростое время.

Главный герой произведения Андрей Дубрава не лишен амбиций и желания разбогатеть. Автор рассуждает о востребованности идей добра и справедливости, любви к ближнему и сострадания, правдиво отражает панораму жизни общества.
 

Трахименок, Сергей Александрович. Уехать в Париж


Трахименок, Сергей Александрович. Уехать в Париж: повесть, рассказы /  Сергей Трахименок. -  Минск:  Звязда, 2020. - 254, [1] с.      

ЦБ АБ,  Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

В новую книгу Сергея Трахимёнка вошла повесть «Уехать в Париж» и рассказы. В центре событий, описанных в повести, группа бывших каскадеров, которые помогают своей коллеге спасти похищенного сына.   им это удается. Однако жизнь в девяностые годы была гораздо круче, чем трюки в кино. И, когда одна задача решена, перед актерами встает другая, ещё более сложная.

Повесть вместе с неожиданными сюжетными ходами  содержит много интересного о мире и нравах кино того времени.
 

Чудов, В. И. Маршал Георгий Жуков : великий полководец и государственный деятель

 

Чудов, В. И. Маршал Георгий Жуков : великий полководец и государственный деятель / Валерий Иванович Чудов. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. — 32 с., ил., цв. ил., портр. — (Имя в истории Беларуси).

ЦБ АБ, ЦБ ЧЗ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7,Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19,  Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Издание посвящено жизни и подвигу маршала Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), прославленного советского военачальника и политического деятеля, четырежды Героя Советского Союза, легендарного «Маршала Победы», сыгравшего важнейшую роль в освобождении нашего народа от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Стральчэня, Міхась. Выпрабаванне сумлення


Стральчэня, Міхась.  Выпрабаванне сумлення : вершаваныя аповесці, аповесці /  Міхась Стральчэня. -  Мінск :  Чатыры чвэрці, 2020. - ( Дзеці вайны).

ЦБ АБ, Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Зборнік твораў прысвечаны падзеям, што адбываліся напрыканцы 1942 года ў беларускіх вёсках. Аўтар паказвае, як у экстрэмальных абставінах выжывалі людзі, змагаліся і, апынуўшыся перад выбарам, вырашалі складаныя маральныя праблемы.
 

Чарняўскі М. Свая ёсць песня…

 

Чарняўскі М. Свая ёсць песня… :  эсэ, літаратурныя партрэты, успаміны /  Мікола Чарняўскі. -  Мінск :  Чатыры чвэрці, 2020. - ( Бібліятэка Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі)

ЦБ АБ, ЦБ ЧЗ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13,  Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Эсэ і літаратурныя партрэты, змешчаныя ў новай кнізе пісьменніка Міколы Чарняўскага, знаёмяць з вядомымі паэтамі і празаікамі сучаснага пакалення. Большасць з іх — гэта яго равеснікі, сябры па жыцці і творчасці: Мікола Маляўка, Казімір Камейша, Уладзімір Дзюба, Анатоль Зэкаў, Уладзімір Мацвеенка, Уладзімір Мазго, Васіль Ткачоў і інш.

Праўдзіва, з добрым веданнем таго, аб чым апавядае, прыгадвае аўтар таксама далёкую пару свайго супрацоўніцтва з газетай «Піянер Беларусі», працу ў рэдакцыі часопіса «Бярозка»; узнаўляе гісторыю са знакамітай паэмай «Сказ пра Лысую гару», сустрэчы з яе аўтарам — народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам; дзеліцца ўспамінамі пра кнігу свайго маленства «Ніколі не забудзем».
 

Чудов, И. Маршал Константин Рокоссовский: великий полководец и государственный деятельЧудов, И. Маршал Константин Рокоссовский: великий полководец и государственный деятель / [В. И. Чудов]. -  Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. – (Имя в истории Беларуси)

ЦБ АБ, ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17,  Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22,  СГБС

Издание посвящено жизни и подвигу маршала Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), выдающегося полководца Второй мировой войны, внёсшего неизмеримый вклад в разгром врага под Москвой, Сталинградом и Курском и в освобождение многострадальной белорусской земли.
 

Котляров, И. Г. Бридский мох.Котляров, И. Г. Бридский мох. Книга поэзии о Великой Отечественной войне и послевоенном времени / Изяслав Котляров. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 279 с.

ЦБ АБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС.

В книге Изяслава Котлярова «Бридский мох» собраны стихи и поэмы о Великой Отечественной войне и послевоенном времени, имеющие документальную основу. В поэме «Ола» рассказывается о трагедии белорусской деревни, разделившей судьбу Хатыни. Поэма «Бридский мох» – это поэтическое повествование о легендарной наступательной операции «Багратион». В автобиографических стихах о послевоенном времени дышит трепетная детская память о тех горестных и героических днях. Книга особенно актуальна в год празднования 75-летия Великой Победы.
 

Долготович, Борис Дмитриевич. Панфиловцы. "Шли на бой, заслоняя Родину собой”Долготович, Борис Дмитриевич. Панфиловцы. "Шли на бой, заслоняя Родину собой”: [для среднего и старшего школьного возраста] / Б. Д. Долготович. -  Минск:  Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. – 40 с.: ил. – (История для школьников).

ЦБ АБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

В книге известного белорусского военного историка, подполковника в отставке Б.Д. Долготовича на документальной основе раскрывается подвиг в Великую Отечественную войну воинов легендарной 316-й панфиловской стрелковой дивизии, преградивших в суровые дни поздней осени 1941 года дорогу к Москве танковым ордам нацистов. В центре повествования бои и героизм личного состава знаменитой 4-й роты 1075-го стрелкового полка, которой командовал белорус капитан Павел Михайлович Гундилович, уроженец деревни Литвяны Узденского района Минской области. 28 бойцов и командиров этой роты были удостоены звания Героя Советского Союза за беспримерный героизм, проявленный 16 ноября 1941 года в схватке с танками гитлеровцев в бою у железнодорожного разъезда Дубосеково, недалеко от старинного русского города Волоколамск. Их имена прогремели тогда на всю огромную страну как символ стойкости и самоотверженности защитников Родины.
 

Александров, Александр Георгиевич. Я помню...: дневник отца 1941-1945

 

 

Александров, Александр Георгиевич. Я помню...: дневник отца 1941-1945 / Александр Александров. -  Минск:  А. Н. Вараксин, 2020. – 58 с.

ЦБ АБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Это дневник фронтовика Великой Отечественной войны Александрова Георгия Петровича, охватывающая период с 29 июня 1941 по осень 1945 года. В дневнике  описываются и путь отступления, и работа в тылу до призыва в действующую армию, и бои в Сталинграде и под Белгородом, учительство на Урале после тяжелого ранения, и участие в войне с Японией. Об отношении к гражданскому и воинскому долгу, любви к Родине, высказанные в этих записках молодым лейтенантом, прошедшим дорогами войны, которое хотелось передать современному поколению как пример гражданственности, патриотизма и служения Отечеству.
 

Смирнов, Н.И. Партизанский "второй фронт" в Беларуси

 

Смирнов, Н.И. Партизанский "второй фронт" в Беларуси: имена, факты, операции НКВД (НКГБ) в тылу врага / Николай Смирнов. -  Минск: Звязда, 2020

ЦБ АБ, ЦБ ЧЗ, Ф1, Ф3, Ф4, Ф5, Ф7, Ф10, Ф11, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф17, Ф19, Ф21

В этой книге речь идет о событиях и фактах героической борьбы на оккупированной врагом территории Беларуси (1941-1944гг.) сотрудников органов государственной безопасности СССР и БССР совместно с местным населением и при поддержке в ходе осуществления своей разведывательной, контрразведывательной и разведывательно-диверсионной деятельности против нацистских оккупантов. Показана роль органов государственной безопасности в решении задач по защите Отечества в условиях войны. Приводятся также отдельные документы, которые определяли основные направления деятельности оперативных отрядов и групп органов (НКГБ) БССР и СССР, примеры из практики профессиональной работы ряда чекистов в партизанских отрядах.
 

Коваленя, Александр Александрович. С верой в победу. Беларусь в Великой Отечественной войне

 


Коваленя, Александр Александрович. С верой в победу. Беларусь в Великой Отечественной войне:  100 вопросов и ответов /  А. А. Коваленя, Б. Д. Долготович, Д. Н. Хромченко. – 3-е изд. - Минск:  Беларуская навука, 2020. – 215с.

ЦБ АБ, ЦБ ЧЗ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС, Ф99 -нотно-муз.

В форме вопросов и ответов на фактическом и цифровом материале отражаются важнейшие события, которые проходили накануне и в период Великой Отечественной войны, показывается человеконенавистническая политика нацистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси, на многочисленных примерах рассказывается о героизме белорусов и уроженцев Беларуси на фронтах и во вражеском тылу, о вкладе белорусского народа в Победу. Книга написана на основе архивных материалов и документальных источников, в ней помещено большое количество иллюстраций.
 

| июль 2020 | июнь 2020 | май 2020 | апрель 2020 | март 2020 | февраль 2020 | январь 2020 | декабрь 2019 | октябрь 2019 | сентябрь 2019 | июль 2019 | июнь 2019 | май 2019 | апрель 2019 | март 2019 | февраль 2019 | январь 2019 |
Поделитесь с друзьями:
СПЕЦИАЛИСТАМ
Насколько часто вы посещаете библиотеку?
Раз в год
Раз в месяц
Каждый выходной
Никогда
Авторизация
Имя пользователя

Пароль

Войти

Забыли пароль?       Регистрация