ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г.МИНСКА

Гурко, Александр Викторович. Этнические традиции национальной кухни Беларуси


Гурко, Александр Викторович. Этнические традиции национальной кухни Беларуси /  А. Викт. Гурко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич. -  Минск:  Беларуская навука, 2019. – 254 с. - (Мир глазами этнолога). 

ЦБ КХ, ЦБ АБ,  Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10,  Ф11, Ф12, Ф13 Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

В очередной книге серии «Мир глазами этнолога» показан неоценимый вклад, который внесли этнические общности, населяющие нашу страну, в формирование национальной кухни Беларуси. Национальная культура питания рассматривается в контексте свойственных ей общественных функций: обрядовой, праздничной, повседневной. Дан подробный анализ элементов традиций питания жителей нашей страны, исповедующих христианство, иудаизм, ислам. Также представлены и основные традиции питания народов стран Азии, выходцы из которых проживают в Беларуси.
 

Марціновіч, Алесь. Гісторыя праз лёсы

 

Марціновіч, Алесь. Гісторыя праз лёсы / Алесь Марціновіч. - Мінск:  Беларуская навука.  Т. 6. – 2019. – 335 с.: іл.

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ,  ЦБ АБ,  Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10,  Ф11, Ф12, Ф13 Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

Шосты том аўтарскай серыі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне прозы, шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» складаецца з чарговых трох кніг. У першай «Кожны лёс – адметнае штось» расказваецца пра мастакоў, якія паспяхова працавалі на сумежжы дзвюх культур – рускай і беларускай. Кніга другая «Як беларусы Маскву ўпрыгожвалі» знаёміць з беларусамі, якія аздаблялі храмы сталіцы Масковіі. Героі трэцяй кнігі «Птушаняты гнязда Пятрова» – выхадцы з ВКЛ, паплечнікі Пятра І. Кнігі прывабліваюць багаццем фактычнага матэрыялу, прысутнасцю нечаканых і неверагодных эпізодаў.
 

Гушинец, Павел Владимирович. Годы в белом халате


Гушинец, Павел Владимирович. Годы в белом халате: сборник рассказов / Павел Гушинец. -  Минск:  Четыре четверти, 2019. – 272 с.

ЦБ АБ,  Ф01,  Ф02,  Ф03,  Ф04,  Ф05,  Ф06,  Ф07,  Ф08,  Ф09, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф14

В сборник вошли   истории о медицине и армии, о ночной жизни столицы и неразберихе девяностых, о  случаях, приводящих на больничную койку, о людях, которые лечат, учат и спасают. Все они произошли на самом деле, и многие узнают себя в героях рассказов. Какие-то из них рассмешат, какие-то заставят задуматься.
 

Саверченко, Иван Васильевич. Трон

 

Саверченко, Иван Васильевич. Трон: легенда, повесть, мистерия / Иван Саверченко. -  Минск:  Беларусь, 2019. - 119 с. 

ЦБ АБ,   Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19,  Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Произведения ученого-филолога и писателя Ивана Саверченко основаны на глубоком знании архивных материалов и документов, древних летописей и хроник. Воссозданы героические и трагические страницы древней истории Беларуси, осуществлена художественная реконструкция глубинных пластов национальной мифологии и верований белорусов. Показывается единство восточных славян белорусов, русских и украинцев — в борьбе с крестоносцами и татаро-монголами. Главными героями являются наиболее значимые личности прошлого — Рогволод и Рогнеда, Всеслав Чародей и князь Миндовг.
 

Дзіцячы атлас Беларусі. Cлавутыя асобы

 

Дзіцячы атлас Беларусі. Cлавутыя асобы /  [тэкст, укладанне С. Умец]. -  Мінск:  Мастацкая літаратура, 2019. – 48 с. 

ЦБ КХ, ЦБ АБ, Ф1, Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9,  Ф10,  Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц,  Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19,  Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Гэты выпуск прысвечаны славутым людзям нашай краiны. Аўтар — маладая пiсьменнiца Станiслава Умец, якая стала лаўрэатам Нацыянальнай лiтаратурнай прэмii ў намiнацыi «Дэбют». Кніга складаецца з шасці раздзелаў, якія адпавядаюць шасці абласцям краіны.  Да карты, змешчанай на развароце, прывязаны бiяграфii славутых людзей — ад Усяслава Чарадзея, полацкага князя, якi па легендзе мог ператварацца ў ваўка, i да Яўгенii Янiшчыц, паэткi ХХ стагоддзя.
 

Качан, Гульнара Кенеспаевна. На счастье, на долю

 

Качан, Гульнара Кенеспаевна. На счастье, на долю: традиционные народные куклы:  иллюстрированный мастер-класс /  Г. К. Качан. -  Минск:  Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – 72  с. – (Энциклопедия народного мастера). 

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ,  Ф1, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф10, Ф12, Ф14, Ф15, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

Эта книга — очередной выпуск серии «Энциклопедия народного мастера». На этот раз перед вами подробный мастер-класс Гульнары Качан по изготовлению народной куклы-оберега. За много лет у Гульнары собралась обширная коллекция обрядовых, обереговых и игровых кукол, и теперь каждый с помощью пошагового руководства из её книги может сам попробовать сделать какой-нибудь любопытный экспонат.
 

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі

 

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі:  у 4 т. /  [укладальнікі: С. У. Калядка, Т. П. Аўсяннікава]. -  Мінск:  Беларуская навука.  Т. 3. -  2019. -  816 с. 

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ, Ф01,  Ф02,  Ф03, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19. Ф20, Ф21, Ф22

Змест  трэцяга  тома складаюць вершы і песні Я. Янішчыц, напісаныя ў перыяд з 1963 па 1988 г., якія не ўключаліся ў прыжыццёвыя паэтычныя зборнікі паэтэсы; уступны артыкул; навуковыя каментарыі да вершаў; дадаткі з успамінамі  пісьменнікаў, журналістаў, знаёмых, маці пра Я. Янішчыц. Унікальнасць дадзенага тома ў тым, што сярод 780 прадстаўленых твораў, якія друкаваліся ў калектыўных зборніках, перыядычных выданнях, а таксама якія захоўваюцца ў Літаратурным музеі Яўгеніі Янішчыц,  сямейным архіве паэтэсы, а таксама 69 чарнавых накідаў, каля 360 вершаў апублікаваных упершыню.
 

Пясецкі, Сяргей. Каханак вялікай мядзведзіцы

 

Пясецкі, Сяргей. Каханак вялікай мядзведзіцы:  раман: пераклад з польскай /  Сяргей Пясецкі. -  Мінск:  Регистр, 2019. – 398 с.

ЦБ АБ,    Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4,  Ф5,  Ф6,  Ф7,  Ф8,  Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20,Ф21, Ф22, СГБС

Раман «Каханак Вялікай Мядзведзіцы» (1937) — найбольш вядомы твор пісьменніка. У турме Пясецкі  пачаў ператвараць гісторыі са свайго жыцця ў літаратурныя творы. Яго творчасцю зацікавіўся польскі журналіст і пісьменнік Мельхіёр Ваньковіч, які дапамог выдаць раман.  Пясэцкі стаў прызнаным пісьменьнікам і нават намінаваўся на Нобэлеўскую прэмію па літаратуры.

Кніга распавядае аб прыгодах маладога  кантрабандыста Уладака Лабровіча ў 1920-я гады.  У яго жыцці ёсць каханне, вернасць і здрада, спадзяванні і расчараванні, сябры і ворагі. Аднак у любой сітуацыі герой цвёрда прытрымліваецца своеасаблівага кодэксу, ядром якога з’яўляецца «хараство сапраўднага мужчынскага сяброўства».
 

Беларускія народныя святы для дзяцей

 

Беларускія народныя святы для дзяцей:  [для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту /  складальнік А. Коршак. -  Мінск:  Беларусь, 2019. – 176 с.: ил.

Ф01,  Ф02,  Ф03,  Ф04,  Ф05,  Ф6,  Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20,Ф21, Ф22

Кніга расказвае пра ўнікальны свет беларускіх народных свят, язычніцкіх і хрысціянскіх. У ёй вы знойдзеце звесткі пра малавядомыя шырокаму колу чытачоў вобразы і факты беларускага народнага календара. Асаблівае месца ў выданні адведзена любімаму святу ўсіх хлопчыкаў і дзяўчынак - Калядам.
 

Мураками, Харуки. Убийство Командора

 

Мураками, Харуки. Убийство Командора:  [роман : в 2 кн. : перевод с японского] /  Харуки Мураками. -  Москва:  Эксмо. –  ( Мураками-мания).  Кн. 1. -  2019. - 432 с. 

ЦБ КХ, ЦБ АБ, Ф01, Ф02, Ф03, Ф04, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9,  Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

Мураками, Харуки. Убийство Командора :  [роман : в 2 кн. : перевод с японского] /  Харуки Мураками. -  Москва :  Эксмо. - ( Мураками-мания).  Кн. 2. -  2019. -  416 с. 

ЦБ КХ,  ЦБ АБ, Ф01, Ф02, Ф03, Ф04, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22

Живописное, тихое место в горах,  идеальное для творчества. Одноэтажное строение принадлежало известному в Японии художнику. Всё было бы мирно и спокойно, если бы не картина «Убийство Командора», найденная на чердаке, если бы не звон буддийского колокольчика по ночам, если бы не странный склеп, что возник из-под каменного кургана посреди зарослей, если бы не встреча с эстетом Мэнсики, который за баснословные деньги попросил написать портрет, сначала свой, а потом, возможно, его дочери, если бы не попытки разобраться в самом себе. «Выходит, началом всему, что происходит вокруг меня, стало то, что я вынес на свет эту картину? И тем самым разомкнул круг?» Эта картина перевернула жизнь главного героя и повлияла на всех, кто её видел. Она создала в нашем мире ещё одну реальность. Как это всё возможно?
 

Сеттерфилд, Диана. Пока течет река


Сеттерфилд, Диана. Пока течет река:  [роман: перевод с английского] /  Диана Сеттерфилд. -  Санкт-Петербург :  Азбука, 2019. – 512 с. - (The big book).

ЦБ АБ, Ф01, Ф03, Ф04, Ф07, Ф09, Ф10, Ф11, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф17, Ф19, Ф20

В самую темную и длинную ночь в году, в день зимнего солнцестояния, в древний трактир «Лебедь» на берегу Темзы вваливается израненный незнакомец с мертвой девочкой на руках. Однако несколько часов спустя девочка оказывается живой. Что это – чудо? Волшебство? Или можно найти научное объяснение? И главное – кто она такая? Пропавшая два года назад дочь мистера и миссис Воган? Или, может быть, внучка фермера Роберта Армстронга, о существовании которой он узнал лишь накануне да так и не успел повидать? Ведь «Лебедь» – не просто древнейший трактир в округе; уже давно сюда приходят для того, чтобы слушать и рассказывать истории – злободневные анекдоты, или старинные предания и легенды, или волшебные сказки. Так что история таинственной девочки должна вплестись в полотно, ткущееся опытными рассказчиками уже много веков.
 

Пратасеня, Мікалай Аляксеевіч. Гліняная казка

 

Пратасеня, Мікалай Аляксеевіч. Гліняная казка:  ілюстраваны майстар-клас  / М. А. Пратасеня. -  Мінск:  Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – 72 с. : іл. - (Энцыклапедыя народнага майстра). 

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

3 глыбіні вякоў даносіцца да нас гук глінянай цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола працягвае свой рух з сівой даўніны ў сённяшні час.
 Мікалай Аляксеевіч  Пратасеня, беларускі народны майстар мастацкай керамікі, пазнаёміць вас з мастацтвам гліны і агню, падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі.
 

Уайт, Карен. Траектория полета

 

Уайт, Карен. Траектория полета: [перевод с английского] /  Карен Уайт. -  Москва:  Эксмо, 2019. – 544 с. - (Зарубежный романтический бестселлер).

ЦБ АБ, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, выпадает удача поучаствовать в оценке редкого французского фарфора. Предложение поступает от незнакомого заказчика - красивый и богатый вдовец Джеймс предлагает ей отправиться на побережье Мексиканского залива, чтобы вместе разузнать историю редкой находки. Там же живет семья Джорджии - сестра, общение с которой прервалось десять лет назад, психически нездоровая мать и дедушка Нед. Поиск редкого фарфора приводит Джорджию к разгадке тайны из прошлого Неда и её семьи.
 

Пилчер, Розамунда. В канун Рождества

 

Пилчер, Розамунда. В канун Рождества: [роман: перевод с английского] / Розамунда Пилчер. -  Санкт-Петербург:  Азбука, 2019. – 544 с. - (The Big Book). 

ЦБ АБ, ЦБ КХ

"В канун Рождества" - великолепная книга знаменитой  Розамунды Пилчер. Удивительно добрый, трогательный роман. Пятеро не слишком счастливых людей по воле обстоятельств оказываются в одном доме на севере Шотландии. Розамунда Пилчер с тёплой, доброй улыбкой рассказывает о своих героях.  Это волшебное время  всем  дарит обещание счастья  и ожидание  чуда становится лучшим  рождественским подарком.
 

Бакман, Фредрик. Здесь была Бритт-Мари

 

Бакман, Фредрик. Здесь была Бритт-Мари: [перевод со шведского] / Фредрик Бакман. -  Москва:  Синдбад, 2018. -  416 с. 

ЦБ АБ, Ф07,  Ф14,  Ф17

Бритт-Мари – не самый легкий в общении человек. Она просто свято уверена, что всегда, везде и во всём должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение, когда Бритт-Мари узнает, что Кент, с которым они сорок лет прожили в браке, изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя решение - собрать чемодан и уехать. В провинциальном городке с не очень приветливым населением Бритт-Мари придётся налаживать новую жизнь, которая окажется совершенно другой. Неожиданно для себя Бритт-Мари, поборница идеальной чистоты, заводит дружбу с крысой – и становится тренером местной футбольной команды (хотя футбол она не выносит едва ли не сильнее, чем беспорядок). Взяв на себя заботу о мальчиках и девочках Борга, Бритт-Мари невольно вникает во все тонкости поселковой жизни. Неужели в мире выброшенных на обочину чудаков она, наконец, найдет своё место?
 

Барыс Аракчэеў. Бэз малюецца на шчасце

 

Барыс Аракчэеў. Бэз малюецца на шчасце: успаміны, дзённікі, эсэ /  [укладанне: Аксаны Аракчэевай, Алены Масла]. -  Мінск:  Мастацкая літаратура, 2019. – 174 с.: іл. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ, Ф1, Ф3, Ф7, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13Ц, Ф14, Ф15, Ф18, Ф19, Ф20

У кнізе сабраны матэрыял пра знакамітага мастака, аднаго з заснавальнікаў сучаснай беларускай школы жывапісу, заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, кавалера ордэна Францыска Скарыны Барыса Уладзіміравіча Аракчэева. Чытачы змогуць даведацца пра творчы шлях мастака, а дзённікі творцы, якія друкуюцца ўпершыню і змяшчаюць успаміны пра рэчку дзяцінства Сіць, пра каханне да беларускай дзяўчыны Галі, пра сям’ю і пра тое, што паўплывала на творчы лёс, дапамогуць разгледзець за веліччу таленту трапяткую душу мастака.

Сваімі ўспамінамі дзеляцца тыя, хто добра ведаў Барыса Аракчэева. Кніга ілюстравана рэпрадукцыямі твораў мастака, фотаздымкамі з сямейнага архіва, ксеракопіямі некаторых рукапісаў і лістоў творцы.
 

Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь

 

Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь / [рэдакцыйны савет: А. У. Ануфровіч, А. Я. Кравец, К. А. Борбут]. -  Мінск:  Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – 216 с.: іл.

ЦБ КХ, ЦБ ЧЗ, ЦБ АБ, Ф1,  Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, СГБС

Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус «народны». Гэтага ганаровага звання ўдастоены 99 музеяў, якія размешчаны ў дзіцячых садах, школах і гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных установах. У кнізе змешчаны  звесткі аб гісторыі музеяў і іх экспазіцыях, колькасці  прадметаў  музейнага  фонду.
 

Бакман, Фредрик. Медвежий угол

 

Бакман, Фредрик. Медвежий угол: [перевод со шведского] / Фредрик Бакман. -  Москва:  Синдбад, 2019. – 528 с.

ЦБ АБ, Ф10, Ф14, Ф19, Ф21

Захолустный Бьорнстад — Медвежий город — затерян в северной шведской глуши: дальше только непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят безработица и безысходность. Последняя надежда жителей — местный юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате страны. Хоккей в Бьорнстаде — спорт,  вокруг него кипят страсти, на нём завязаны все интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. День победы в матче четвертьфинала стал самым счастливым и для города, и для руководства клуба, и для команды, и для её семнадцатилетнего капитана Кевина Эрдаля. Но для пятнадцатилетней Маи Эриксон и её родителей это был страшный день, перевернувший всю их жизнь.  Перед каждым жителем города встала необходимость сделать моральный выбор, ответить на вопрос: какую цену ты готов заплатить за победу?
 

| май 2022 | апрель 2022 | март 2022 | февраль 2022 | январь 2022 | декабрь 2021 | ноябрь 2021 | октябрь 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | июнь 2021 | май 2021 | апрель 2021 | март 2021 | февраль 2021 | январь 2021 | декабрь 2020 | ноябрь 2020 | октябрь 2020 | сентябрь 2020 | август 2020 | июль 2020 | июнь 2020 | май 2020 | апрель 2020 | март 2020 | февраль 2020 | январь 2020 | декабрь 2019 | октябрь 2019 | сентябрь 2019 | июль 2019 | июнь 2019 | май 2019 | апрель 2019 | март 2019 | февраль 2019 | январь 2019 |
Поделитесь с друзьями:
СПЕЦИАЛИСТАМ
Насколько часто вы посещаете библиотеку?
Раз в год
Раз в месяц
Каждый выходной
Никогда
Авторизация
Имя пользователя

Пароль

Войти

Забыли пароль?       Регистрация